Sređivanje

Dokumentacija nastala vašim radom pruža najbolji uvid u sve vaše funkcije, i bitan je pokazatelj i čimbenik uspješnosti vašeg rada. No, samo stručno sređena i pravilno evidentirana dokumentacija, omogućuje vam lako poslovanje i pravovremeni pristup traženim informacijama.

Na vaš zahtjev savjetujemo i opremamo prostore arhive te formiramo i organiziramo cjelokupnu arhivu. Ovisno o funkciji, poslovima, nadležnosti i ciljevima vaše ustanove/tvrtke, sređujemo gradivo u vašim prostorima te vodimo brigu o održavanju funkcionalnosti arhive i ispunjavanju zakonskih regulativa.

Krajnji rezultat je:

  • sređeno, tehnički uređeno, popisano i opisano gradivo
  • maksimalna iskorištenost postojećeg prostora
  • lak i brz pristup dokumentima odnosno informacijama
  • smanjenje utroška vremena kod pronalaženja dokumentacije