Izlučivanje i uništavanje

Kako bismo oslobodili mjesto za novu dokumentaciju, provodimo postupak odabiranja i izlučivanja dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok čuvanja, bilo da se ista nalazi u Vašoj arhivi ili našem spremištu.

Vodeći brigu o zakonskim regulativama glede zaštite podataka, nudimo vam kompletnu uslugu sigurnog uništavanja dokumentacije. Postupak uništavanja vrši se rezanjem dokumentacije na trake širine 5 mm, a izrezani papir se ekološki zbrinjava.

Po završenom postupku, Stvaratelju/Imatelju dokumentacije, dostavlja se zapisnik o provedenom postupku koji služi kao potvrda o sigurno uništenoj dokumentaciji.