DMS software

Prednosti digitalizacije

Velika ušteda prostora i opreme

Smanjenje broja djelatnika na poslovima zaštite i obrade dokumentacije

Brža dostupnost cjelovitih informacija

Pregled i ispis digitaliziranog dokumenta

Mogućnost korištenja informacija i podataka od strane više korisnika

Mogućnost pronalaženja i korištenja dokumenata po više adresa (odrednica)

Mogućnost ograničavanja pristupa i pretraživanja digitaliziranih sadržaja ovisno o zahtjevu naručitelja

Kvalitetnija zaštita podataka.