Digitalizacija

Digitalizacija je jednostavan postupak konvertiranja zapisa s papira u digitalni oblik. Zaštitite svoju dokumentaciju i učinite ju lakše dostupnom.

Usluga digitalizacije dokumenata obuhvaća pripremu dokumentacije, skeniranje, indeksiranje i pohranu na odgovarajućim medijima (CD, DVD, HDD) ili u elektroničkim bazama podataka. Digitalizacija dokumentacije omogućava brzo pretraživanje sadržaja i distribuciju podataka, te mogućnost pristupa podacima s udaljenih lokacija.

Prednosti digitalizacije dokumenata:

  • velika ušteda prostora i opreme
  • smanjenje broja djelatnika na poslovima zaštite i obrade dokumentacije
  • brža dostupnost cjelovitih informacija
  • pregled i ispis digitaliziranog dokumenta
  • mogućnost korištenja informacija i podataka od strane više korisnika
  • mogućnost pronalaženja i korištenja dokumenata po više adresa (odrednica)
  • mogućnost ograničavanja pristupa i pretraživanja digitaliziranih sadržaja ovisno o zahtjevu naručitelja
  • kvalitetnija zaštita podataka

Prednosti digitalizacije

Velika ušteda prostora i opreme

Smanjenje broja djelatnika na poslovima zaštite i obrade dokumentacije

Brža dostupnost cjelovitih informacija

Pregled i ispis digitaliziranog dokumenta

Mogućnost korištenja informacija i podataka od strane više korisnika

Mogućnost pronalaženja i korištenja dokumenata po više adresa (odrednica)

Mogućnost ograničavanja pristupa i pretraživanja digitaliziranih sadržaja ovisno o zahtjevu naručitelja

Kvalitetnija zaštita podataka.